Autóválasztó

hírek

112 – Az Egységes Segélyhívó Rendszer

2013. december 17.  |  Autóválasztó
112 – Az Egységes Segélyhívó Rendszer
Magyarországon 2013. december 31-ig készül el a 112-es telefonszámon hívható Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR).

hirdetés

Az Európai Unióban 1991 óta m?ködik a 112 segélyhívószám, amely az Európa Tanács szándékai szerint az unió polgárai számára minden tagállamban azonos elvek alapján biztosítja az egységes kapcsolatfelvétel lehet?ségét a segítséget nyújtó készenléti szervekkel. 1999-ben Magyarországon is bevezették a 112-es hívószámot, de az Egységes Segélyhívó Rendszer m?ködéséhez szükséges infokommunikációs rendszer – amely gyorsabbá teszi az információáramlást, s így akár életek megmentéséhez is hozzájárul – csak mostanra, mintegy 5 milliárd forintos európai uniós támogatásból és 1,4 milliárd forintos állami hozzájárulásból valósul meg. Ebb?l az összegb?l kerülnek finanszírozásra a Hívásfogadó Központok, továbbá az egyéb infrastrukturális, személyi és technikai szükségletek.

Hívásfogadó Központok
A vészhívások fogadására országos szinten két Hívásfogadó Központot (HíK) hoznak létre, Miskolc és Szombathely székhellyel, ide futnak be a 112-es hívások az ország teljes területér?l. A tervek szerint egy Hívásfogadó Központban 110-120 f? dolgozik, ami a váltott m?szak miatt mintegy 850 f? részére biztosít munkahelyet. A két Hívásfogadó Központ minden típusú segélyhívás fogadására alkalmas lesz (telefonhívás, SMS, MMS, e-mail, különböz? vészjelz? berendezések, így az eCall rendszer által leadott vészjelzések stb.). Az eredeti elképzelésekt?l eltér?en a hívásokkal kapcsolatban nem lesz területi megosztás, azaz a segélyhívások abba a központba érkeznek, ahol éppen szabad vonal van (korábban úgy tervezték, hogy a Dunától nyugatra es? területek hívásai Szombathelyre, a keletre es? megyékb?l kezdeményezett hívások pedig Miskolcra futnak be).
Vészhívás beérkezésekor a Hívásfogadó Központban automatikusan rögzítik a bejelent? helyét (vezetékes telefonhívásnál a telefonszám alapján, mobiltelefon esetében pedig a cellainformációk alapján). Ezt követ?en egy elektronikus adatlapot állítanak ki. Az operátorok meghatározott kérdezési protokoll alapján összeírják a rendelkezésre álló információkat, majd eldöntik, hogy a bejelentés (segélykérés) igényel-e további intézkedést. Ennek az az oka, hogy jellemz?en gyakoriak a téves (vagy éppen a rosszindulatú) riasztások, a nem segélykéréssel kapcsolatos hívások és bejelentések. Az eddigi ügyeleti tapasztalatok szerint az intézkedést nem igényl? hívások aránya meghaladja az 50 százalékot!
Ha a bejelentés további intézkedést igényel, akkor az operátorok riasztják az érintett megyei, vagy f?városi tevékenységirányító központot, ahol felkészült szakemberek várják a hívásokat. A rendszer országos szint? éles alkalmazása várhatóan januárban veszi kezdetét. Továbbra is megmaradnak a ment?k, a t?zoltók és a rend?rség évtizedek óta ismert nemzeti telefonszámai (104, 105 és 107), s a 112 mellett azok is automatikusan az országos központokba érkeznek.

Tevékenységirányítási központok
Az egységes európai segélyhívószámra (a 112-re) épül? Egységes Segélyhívó Rendszer kialakítása következtében a Belügyminisztérium alárendeltségében m?köd? ügyeleti rendszerek jelent?s változáson mennek keresztül.
A rend?rség vonatkozásában az új rendszerben a megyei rend?r-f?kapitányságokon a katasztrófavédelmi igazgatóságok ügyeleteivel közös tevékenységirányítási központokat (a továbbiakban: TIK) alakítanak ki. A TIK-ek létrehozásának egyik – ügyeleti szempontból releváns – el?feltétele a helyi szervek rend?rségi ügyeleteinek megszüntetése, feladatai egy részének az új központokba történ? delegálása, illetve ezzel összefüggésben a szolgálatirányító parancsnoki rendszer átalakítása.
A TIK-ben dolgozók munkáját elektronikus térkép segíti, amely áttekint? képet ad az adott területr?l, és az ott aznap szolgálatot ellátó állományról (annak létszámáról, aktuális elhelyezkedésér?l stb.). A térképen látható, ki van szolgálatban, milyen feladattal és felszereltséggel (Lion alkoholteszter, sebességmér? készülék, szolgálati kutya stb.). Ezek az információk segítséget nyújtanak az intézkedés végrehajtására leginkább megfelel? személy kiválasztásához. A közterületi szolgálatot ellátók tényleges helyzetének beazonosítására egyrészt a személyi EDR-készülékek, másrészt pedig a m?holdas helyazonosítóval felszerelt szolgálati jár?rgépkocsik által van lehet?ség. A térképen természetesen az is nyomon követhet?, melyik kolléga van éppen „küldésben”, azaz ki hajt végre intézkedést, s ki a szabad jár?r. Az operátor a legközelebbi szabad jár?rt küldi ki az intézkedés helyszínére, ami záloga a beavatkozás gyors megkezdésének.
Jelenleg hazánk négy megyéjében m?ködik TIK. Els?ként 2012. december elején Komárom-Esztergom és Heves megyékben, majd 2013. februártól további két megyében, Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben kezdte meg m?ködését tevékenységirányító központ. A TIK-ek egyel?re még ideiglenes jelleggel m?ködnek, a 20/2012. ORFK utasítás el?írásainak megfelel?en. A m?ködésüket már megkezd? központokban szerzett tapasztalatok ugyanakkor jelent?s szerepet játszanak a további TIK-ek kialakításában, és azok minél hatékonyabb m?ködtetésében.

Az eCall
A Hívásfogadó Központok az eCall jelzések fogadására is képesek lesznek. Az eCall (vagy más néven e-segélyhívó) egy európai kezdeményezés, alapvet? célja, hogy az Európai Unió tagállamaiban közúti balesetet szenved?k gyors segítséget kapjanak még abban az esetben is, ha a baleset bekövetkezésér?l a hatóságokat az érintett nem képes értesíteni. A rendszer alapötlete Németországból származik, ahol az eCall m?ködésének lehet?ségeit, és annak el?nyeit 2001-ben a német ifjúsági tudományos verseny, a Jugend forscht keretén belül mutatták be.
Az eCall segélyhívó rendszer m?ködésének lényege, hogy a gépjárm?be egy olyan készüléket építenek, amely közúti baleset esetén – ha a légzsák, vagy más szenzor m?ködésbe lép – automatikusan, vezeték nélküli adatszolgáltatás útján jelzést küld a 112-es egységes európai segélyhívó számra, ezáltal a baleset tényér?l, helyér?l és a mentés szükségességér?l a Hívásfogadó Központ késedelem nélkül tudomást szerez. Vészhívás nemcsak automatikusan, hanem a vezet?, illetve az utas által is kezdeményezhet?. Amennyiben külföldi állampolgár szenved Magyarországon közúti balesetet, abban az esetben a külföldi tulajdonú járm?be szerelt eCall-rendszer automatikusan a hazai központba küldi jelzését, így a gyors intézkedés ebben az esetben sem marad el.
A leadott vészjelzés alapján megtudható, hogy pontosan mikor, hol és ki (járm?-azonosító) szenvedett balesetet, továbbá a beépített szenzorok jelzései alapján a baleset súlyossága is körvonalazható).
A becslések szerint az új intelligens megoldás a veszélyhelyzetekre történ? reagálás idejét lakott területen 40%-kal, lakott területen kívül pedig 50%-kal gyorsíthatja fel, tehát a balesetek helyszínén az élet és kármentés, valamint az egyéb hatósági munkálatok (baleseti helyszínelés, forgalomirányítás, elterelés stb.) hamarabb megkezd?dhetnek.
Az eCall bevezetése azzal a nyilvánvaló el?nnyel jár, hogy a sérültek ellátása, kórházba szállítása korábban valósul meg, és a gyors beavatkozások számos emberi életet mentenek meg (a közlekedési balesetekben elhunytak száma akár 2-2,5%-kal is csökkenthet?). Az intézkedés felgyorsulásának egyéb el?nyei is vannak, hiszen a mentés, valamint a baleseti helyszínelés korábban történ? befejez?dése csökkenti a forgalmi torlódások idejét és méretét, így ennek kedvez? környezetvédelmi hatásai is vannak.

EU-irányelv
Az Európai Bizottság egységes e-segélyhívó rendszer megvalósítását határozta el az Európai Unión belül 2015-ig. Ennek megfelel?en az adott évt?l, azaz 2015-t?l kezd?d?en az EU tagállamaiban csak olyan új személygépkocsik és könny? haszongépjárm?vek helyezhet?k forgalomba, amelyet az életment? eCall vészhívó rendszerrel szereltek fel.
A programot az ACEA (European Automobile Manufacturers Association, azaz az Európai Autógyártók Szövetsége) is támogatja, és több autómárka (BMW, Volvo stb.) saját e-segélyhívó megoldásokat fejleszt ki és épít be az általa gyártott modellekbe.
A Bizottságnak szándékában áll az e-segélyhívó rendszerének továbbfejlesztése, annak a motorkerékpárokra, nehézgépjárm?vekre és autóbuszokra való kiterjesztése 2020-ig.

Az e-segélyhívó rendszer kialakítása része
az EU hatályos közlekedéspolitikai programjának (Fehér Könyv), s egyik fontos eszköze a 2020-ig megfogalmazott közösségi célkit?zés megvalósításának (2020-ig a halálos áldozatok felére csökkentése a 2010. év adataihoz képest).
A Fehér Könyv 1.4 fejezete alapján a halálos kimenetel? balesetek teljes kiküszöbölése felé vezet? út fontos területe „A közútbiztonsági technológiák – köztük a járm?vezet?t támogató rendszerek, az (intelligens) sebességkorlátozók, a biztonsági öv bekötésére figyelmeztet? jelzések, az e-segélyhívó és kooperatív rendszerek –, valamint az infrastruktúra és a járm?vek közötti kapcsolódási pontok harmonizációja...”.
Az Európai Parlament és Tanács a 2010/40/EU irányelv 2. és 3. cikkelyében határozta meg az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásához kapcsolódó kiemelt területeket és intézkedéseket. A közúti közlekedésbiztonsághoz – mint kiemelt területhez – tartozó egyik nevesített intézkedés az EU egész területére kiterjed? egységes európai vészhívó rendszer, az eCall szolgáltatás. Az irányelvet az Európai Bizottság 305/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete egészített ki.
Valamennyi tagállamnak meg kell tenni a szükséges lépéseket az e-segélyhívó szolgáltatás kialakítása érdekében. A korszer? technológiák és intelligens rendszerek alkalmazásának el?segítése a hatályos Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2011–2013 részét is képezi.


Hozzászólások


Szóljon hozzá!
Ön még nincs bejelentkezve. A hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon!

Még nincs hozzászólás

magazin

További hírek


Nissan Sport Sedan Concept: dinamikus elképzelés
Nissan Sport Sedan Concept: dinamikus elképzelés
2014-01-30 | A nálunk már nem kapható Maxima utódját vetíti el?re az a sportlimuzin, amelyet a detroiti autószalonon mutatott be a Nissan. tovább...


Az oldal tetejére | Vissza a kezdőlapra


hirdetés


magazin


Galéria

112 – Az Egységes Segélyhívó Rendszer

Kapcsolódó hírek

Ajánló

Porsche 911 Targa: klasszikus tet?vel
Porsche 911 Targa: klasszikus tet?vel
2014-01-16 | Ismét a klasszikus bukókerettel készül a Porsche 911 új generációjának Targa kivitele, a retró küls? azonban modern technikát rejt. tovább...
Peugeot 308 SW: óriási csomagtérrel
Peugeot 308 SW: óriási csomagtérrel
2014-01-08 | Csomagterének méretével a ?koda Octaviával is felveszi a versenyt a Peugeot 308 kombi-változatának új generációja. tovább...
Volkswagen Golf Sportsvan: a Golf Plus utódja
Volkswagen Golf Sportsvan: a Golf Plus utódja
2014-01-08 | Németországban már rendelhet? a Golf egyter? karosszériaváltozata, amely Golf Plus helyett Golf Sportsvan néven készül, és négyféle motor közül lehet választani hozzá. tovább...


katalógus


Autók a katalógusban

Fiat Qubo
Fiat
Qubo

2008-
Fiat Punto
Fiat
Punto

2009-
Audi A6
Audi
A6

2011-
Citroën C6
Citroën
C6

2006-

További autók a katalógusban


használtautó


Kapcsolódó hirdetések

Suzuki SX4 1.5 GLX AC 51.e km
Suzuki SX4 1.5 GLX AC 51.e km
1490 cm3, Benzin, 2008
1 499 000 Ft
Chevrolet Spark 1.0 ELITE
Chevrolet Spark 1.0 ELITE
995 cm3, Benzin, 2007
949 000 Ft
Peugeot Boxer 2.2HDi L3 H2 M.O-I!BEMUTATÓ AUTÓ!
Peugeot Boxer 2.2HDi L3 H2 M.O-I!BEMUTATÓ AUTÓ!
2198 cm3, Dízel, 2013
4 130 000 Ft

További hirdetések


Adja fel használtautó-hirdetését ingyen!


hirdetés

Autóválasztó
© 2005-2019
Fórum
Impresszum
Kapcsolat
RSS
Autómagazin Magazin
Hírek
Tesztek
Cikkek
Autókatalógus Autókatalógus
Böngészés
Keresés
Statisztikák
Használtautók Használtautó
Böngészés
Keresés
Új hirdetés