Autóválasztó

cikkek

112 – Az Egységes Segélyhívó Rendszer

2013. december 17.  |  Autóválasztó
112 – Az Egységes Segélyhívó Rendszer
Magyarországon 2013. december 31-ig készül el a 112-es telefonszámon hívható Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR).

hirdetés

Az Európai Unióban 1991 óta m?ködik a 112 segélyhívószám, amely az Európa Tanács szándékai szerint az unió polgárai számára minden tagállamban azonos elvek alapján biztosítja az egységes kapcsolatfelvétel lehet?ségét a segítséget nyújtó készenléti szervekkel. 1999-ben Magyarországon is bevezették a 112-es hívószámot, de az Egységes Segélyhívó Rendszer m?ködéséhez szükséges infokommunikációs rendszer – amely gyorsabbá teszi az információáramlást, s így akár életek megmentéséhez is hozzájárul – csak mostanra, mintegy 5 milliárd forintos európai uniós támogatásból és 1,4 milliárd forintos állami hozzájárulásból valósul meg. Ebb?l az összegb?l kerülnek finanszírozásra a Hívásfogadó Központok, továbbá az egyéb infrastrukturális, személyi és technikai szükségletek.

Hívásfogadó Központok
A vészhívások fogadására országos szinten két Hívásfogadó Központot (HíK) hoznak létre, Miskolc és Szombathely székhellyel, ide futnak be a 112-es hívások az ország teljes területér?l. A tervek szerint egy Hívásfogadó Központban 110-120 f? dolgozik, ami a váltott m?szak miatt mintegy 850 f? részére biztosít munkahelyet. A két Hívásfogadó Központ minden típusú segélyhívás fogadására alkalmas lesz (telefonhívás, SMS, MMS, e-mail, különböz? vészjelz? berendezések, így az eCall rendszer által leadott vészjelzések stb.). Az eredeti elképzelésekt?l eltér?en a hívásokkal kapcsolatban nem lesz területi megosztás, azaz a segélyhívások abba a központba érkeznek, ahol éppen szabad vonal van (korábban úgy tervezték, hogy a Dunától nyugatra es? területek hívásai Szombathelyre, a keletre es? megyékb?l kezdeményezett hívások pedig Miskolcra futnak be).
Vészhívás beérkezésekor a Hívásfogadó Központban automatikusan rögzítik a bejelent? helyét (vezetékes telefonhívásnál a telefonszám alapján, mobiltelefon esetében pedig a cellainformációk alapján). Ezt követ?en egy elektronikus adatlapot állítanak ki. Az operátorok meghatározott kérdezési protokoll alapján összeírják a rendelkezésre álló információkat, majd eldöntik, hogy a bejelentés (segélykérés) igényel-e további intézkedést. Ennek az az oka, hogy jellemz?en gyakoriak a téves (vagy éppen a rosszindulatú) riasztások, a nem segélykéréssel kapcsolatos hívások és bejelentések. Az eddigi ügyeleti tapasztalatok szerint az intézkedést nem igényl? hívások aránya meghaladja az 50 százalékot!
Ha a bejelentés további intézkedést igényel, akkor az operátorok riasztják az érintett megyei, vagy f?városi tevékenységirányító központot, ahol felkészült szakemberek várják a hívásokat. A rendszer országos szint? éles alkalmazása várhatóan januárban veszi kezdetét. Továbbra is megmaradnak a ment?k, a t?zoltók és a rend?rség évtizedek óta ismert nemzeti telefonszámai (104, 105 és 107), s a 112 mellett azok is automatikusan az országos központokba érkeznek.

Tevékenységirányítási központok
Az egységes európai segélyhívószámra (a 112-re) épül? Egységes Segélyhívó Rendszer kialakítása következtében a Belügyminisztérium alárendeltségében m?köd? ügyeleti rendszerek jelent?s változáson mennek keresztül.
A rend?rség vonatkozásában az új rendszerben a megyei rend?r-f?kapitányságokon a katasztrófavédelmi igazgatóságok ügyeleteivel közös tevékenységirányítási központokat (a továbbiakban: TIK) alakítanak ki. A TIK-ek létrehozásának egyik – ügyeleti szempontból releváns – el?feltétele a helyi szervek rend?rségi ügyeleteinek megszüntetése, feladatai egy részének az új központokba történ? delegálása, illetve ezzel összefüggésben a szolgálatirányító parancsnoki rendszer átalakítása.
A TIK-ben dolgozók munkáját elektronikus térkép segíti, amely áttekint? képet ad az adott területr?l, és az ott aznap szolgálatot ellátó állományról (annak létszámáról, aktuális elhelyezkedésér?l stb.). A térképen látható, ki van szolgálatban, milyen feladattal és felszereltséggel (Lion alkoholteszter, sebességmér? készülék, szolgálati kutya stb.). Ezek az információk segítséget nyújtanak az intézkedés végrehajtására leginkább megfelel? személy kiválasztásához. A közterületi szolgálatot ellátók tényleges helyzetének beazonosítására egyrészt a személyi EDR-készülékek, másrészt pedig a m?holdas helyazonosítóval felszerelt szolgálati jár?rgépkocsik által van lehet?ség. A térképen természetesen az is nyomon követhet?, melyik kolléga van éppen „küldésben”, azaz ki hajt végre intézkedést, s ki a szabad jár?r. Az operátor a legközelebbi szabad jár?rt küldi ki az intézkedés helyszínére, ami záloga a beavatkozás gyors megkezdésének.
Jelenleg hazánk négy megyéjében m?ködik TIK. Els?ként 2012. december elején Komárom-Esztergom és Heves megyékben, majd 2013. februártól további két megyében, Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben kezdte meg m?ködését tevékenységirányító központ. A TIK-ek egyel?re még ideiglenes jelleggel m?ködnek, a 20/2012. ORFK utasítás el?írásainak megfelel?en. A m?ködésüket már megkezd? központokban szerzett tapasztalatok ugyanakkor jelent?s szerepet játszanak a további TIK-ek kialakításában, és azok minél hatékonyabb m?ködtetésében.

Az eCall
A Hívásfogadó Központok az eCall jelzések fogadására is képesek lesznek. Az eCall (vagy más néven e-segélyhívó) egy európai kezdeményezés, alapvet? célja, hogy az Európai Unió tagállamaiban közúti balesetet szenved?k gyors segítséget kapjanak még abban az esetben is, ha a baleset bekövetkezésér?l a hatóságokat az érintett nem képes értesíteni. A rendszer alapötlete Németországból származik, ahol az eCall m?ködésének lehet?ségeit, és annak el?nyeit 2001-ben a német ifjúsági tudományos verseny, a Jugend forscht keretén belül mutatták be.
Az eCall segélyhívó rendszer m?ködésének lényege, hogy a gépjárm?be egy olyan készüléket építenek, amely közúti baleset esetén – ha a légzsák, vagy más szenzor m?ködésbe lép – automatikusan, vezeték nélküli adatszolgáltatás útján jelzést küld a 112-es egységes európai segélyhívó számra, ezáltal a baleset tényér?l, helyér?l és a mentés szükségességér?l a Hívásfogadó Központ késedelem nélkül tudomást szerez. Vészhívás nemcsak automatikusan, hanem a vezet?, illetve az utas által is kezdeményezhet?. Amennyiben külföldi állampolgár szenved Magyarországon közúti balesetet, abban az esetben a külföldi tulajdonú járm?be szerelt eCall-rendszer automatikusan a hazai központba küldi jelzését, így a gyors intézkedés ebben az esetben sem marad el.
A leadott vészjelzés alapján megtudható, hogy pontosan mikor, hol és ki (járm?-azonosító) szenvedett balesetet, továbbá a beépített szenzorok jelzései alapján a baleset súlyossága is körvonalazható).
A becslések szerint az új intelligens megoldás a veszélyhelyzetekre történ? reagálás idejét lakott területen 40%-kal, lakott területen kívül pedig 50%-kal gyorsíthatja fel, tehát a balesetek helyszínén az élet és kármentés, valamint az egyéb hatósági munkálatok (baleseti helyszínelés, forgalomirányítás, elterelés stb.) hamarabb megkezd?dhetnek.
Az eCall bevezetése azzal a nyilvánvaló el?nnyel jár, hogy a sérültek ellátása, kórházba szállítása korábban valósul meg, és a gyors beavatkozások számos emberi életet mentenek meg (a közlekedési balesetekben elhunytak száma akár 2-2,5%-kal is csökkenthet?). Az intézkedés felgyorsulásának egyéb el?nyei is vannak, hiszen a mentés, valamint a baleseti helyszínelés korábban történ? befejez?dése csökkenti a forgalmi torlódások idejét és méretét, így ennek kedvez? környezetvédelmi hatásai is vannak.

EU-irányelv
Az Európai Bizottság egységes e-segélyhívó rendszer megvalósítását határozta el az Európai Unión belül 2015-ig. Ennek megfelel?en az adott évt?l, azaz 2015-t?l kezd?d?en az EU tagállamaiban csak olyan új személygépkocsik és könny? haszongépjárm?vek helyezhet?k forgalomba, amelyet az életment? eCall vészhívó rendszerrel szereltek fel.
A programot az ACEA (European Automobile Manufacturers Association, azaz az Európai Autógyártók Szövetsége) is támogatja, és több autómárka (BMW, Volvo stb.) saját e-segélyhívó megoldásokat fejleszt ki és épít be az általa gyártott modellekbe.
A Bizottságnak szándékában áll az e-segélyhívó rendszerének továbbfejlesztése, annak a motorkerékpárokra, nehézgépjárm?vekre és autóbuszokra való kiterjesztése 2020-ig.

Az e-segélyhívó rendszer kialakítása része
az EU hatályos közlekedéspolitikai programjának (Fehér Könyv), s egyik fontos eszköze a 2020-ig megfogalmazott közösségi célkit?zés megvalósításának (2020-ig a halálos áldozatok felére csökkentése a 2010. év adataihoz képest).
A Fehér Könyv 1.4 fejezete alapján a halálos kimenetel? balesetek teljes kiküszöbölése felé vezet? út fontos területe „A közútbiztonsági technológiák – köztük a járm?vezet?t támogató rendszerek, az (intelligens) sebességkorlátozók, a biztonsági öv bekötésére figyelmeztet? jelzések, az e-segélyhívó és kooperatív rendszerek –, valamint az infrastruktúra és a járm?vek közötti kapcsolódási pontok harmonizációja...”.
Az Európai Parlament és Tanács a 2010/40/EU irányelv 2. és 3. cikkelyében határozta meg az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásához kapcsolódó kiemelt területeket és intézkedéseket. A közúti közlekedésbiztonsághoz – mint kiemelt területhez – tartozó egyik nevesített intézkedés az EU egész területére kiterjed? egységes európai vészhívó rendszer, az eCall szolgáltatás. Az irányelvet az Európai Bizottság 305/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete egészített ki.
Valamennyi tagállamnak meg kell tenni a szükséges lépéseket az e-segélyhívó szolgáltatás kialakítása érdekében. A korszer? technológiák és intelligens rendszerek alkalmazásának el?segítése a hatályos Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2011–2013 részét is képezi.


Hozzászólások


Szóljon hozzá!
Ön még nincs bejelentkezve. A hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon!

Még nincs hozzászólás

magazin

További cikkek


A legmeghatározóbb autók
A legmeghatározóbb autók
2013-05-31 | Összeállításunkban azokat az autókat mutatjuk be, amelyek meghatározó modelleknek bizonyultak, mert olyan el?remutató technikai megoldásokat mutattak be, vagy olyan egyedi tervez?i látásmódot képviseltek, hogy kötelez?en követend? trendet teremtettek. tovább...


Az oldal tetejére | Vissza a kezdőlapra


hirdetés


magazin


Galéria

112 – Az Egységes Segélyhívó Rendszer

Kapcsolódó hírek

Ajánló

Porsche 911 Targa: klasszikus tet?vel
Porsche 911 Targa: klasszikus tet?vel
2014-01-16 | Ismét a klasszikus bukókerettel készül a Porsche 911 új generációjának Targa kivitele, a retró küls? azonban modern technikát rejt. tovább...
Peugeot 308 SW: óriási csomagtérrel
Peugeot 308 SW: óriási csomagtérrel
2014-01-08 | Csomagterének méretével a ?koda Octaviával is felveszi a versenyt a Peugeot 308 kombi-változatának új generációja. tovább...
Volkswagen Golf Sportsvan: a Golf Plus utódja
Volkswagen Golf Sportsvan: a Golf Plus utódja
2014-01-08 | Németországban már rendelhet? a Golf egyter? karosszériaváltozata, amely Golf Plus helyett Golf Sportsvan néven készül, és négyféle motor közül lehet választani hozzá. tovább...


katalógus


Autók a katalógusban

Citroën C5
Citroën
C5

2008-
Nissan Micra
Nissan
Micra

2011-
Audi A3
Audi
A3

2003-2012
Ford Fiesta
Ford
Fiesta

2002-2008

További autók a katalógusban


használtautó


Kapcsolódó hirdetések

Fiat Grande Punto VAN 1.3 Mjet
Fiat Grande Punto VAN 1.3 Mjet
1248 cm3, Dízel, 2009
1 090 000 Ft
Fiat Punto PLUS EASY 1.2 8V
Fiat Punto PLUS EASY 1.2 8V
1242 cm3, Benzin, 2012
2 550 000 Ft
Ford Transit Connect 200 1.8 TDDI
Ford Transit Connect 200 1.8 TDDI
1753 cm3, Dízel, 2006
1 190 000 Ft

További hirdetések


Adja fel használtautó-hirdetését ingyen!


hirdetés

Autóválasztó
© 2005-2019
Fórum
Impresszum
Kapcsolat
RSS
Autómagazin Magazin
Hírek
Tesztek
Cikkek
Autókatalógus Autókatalógus
Böngészés
Keresés
Statisztikák
Használtautók Használtautó
Böngészés
Keresés
Új hirdetés